SLUŽBY

Firma disponuje príslušnými meracími prístrojmi a inou technikou

Materiálno-technické zabezpečenie OP a OS

K odborným prehliadkam a skúškam firma vlastní nižšie uvedené meracie prístroje:

- na meranie priehybov žeriavov laserový diaľkomer
- zameriavací prístroj teodolit
- na meranie izolačných odporov prístroj
- na meranie ochranného systému PNDN prístroj
- na meranie prúdov prístroj
- merací prístroj na meranie osvetlenia
- na meranie spojitosti
- merací prístroj na meranie zemných  odporov
- merací prístroj na  meranie prúdových chráničov

Školenie obsluhy žeriavov a zdvíhacích zariadení
Školenie viazačov bremien
Školenie obsluhy motorových vozíkov
Školenie vodičov referentských vozidiel
Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP

Požiarna ochrana
Bezpečnostnotechnická služba   
Revízie elektrických zariadení
Revízie zdvíhacích zariadení
Revízne skúšky
Revízie zdvíhacích zariadení a dopravných v oblasti dozoru Úradu pre reguláciu železničnej dopravy