Školenie viazačov bremien


Samostatne viazať a zavesovať bremená na nosné orgány zdvíhacích zariadení môžu len osoby duševne a telesne spôsobilé, staršie ako 18 rokov, vyškolené a prakticky zaučené, tzn. majúce viazačský preukaz — viazači
Zabezpečujeme:
•    Základné kurzy viazačov bremien
•    Opakované školenia (min. 1 x za rok)
•    Aktualizačnú odbornú prípravu (min. 1 x za 5 rokov)