Revízie zdvíhacích zariadení


Vykonávam odborné prehliadky  a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach - zdvíhacie zariadenia, v zmysle zákona NR SR č.124 /2006 Z .z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 z.z. § 9, § 13 v rozsahu:

Aa) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu

Ab) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m

Ad) stavebný výťah na prepravu osôb a nákladu nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

Ae) regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa

Ah) výsuvný rebrík s motorovým pohonom

Ba) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane

Bb) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom , zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák

Bd) špeciálne zdvíhacie zariadenia s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to
1. zdvíhacia rampa
2. zdvíhacia plošina
3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be) nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu

Bf) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m

Bg) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy

Bh) javiskové zariadenie s ľudským pohonom

Bi) schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu (invalidom)

Revízie zdvíhacích zariadení odborné prehliadky, odborné skúšky vykonávam aj s elektrickou časťou na území celej Slovenskej republiky.