Oprávnenia


Oprávnenie úrad pre reguláciu železničnej dopravy

Oprávnenie na vykonanie revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných ( oprávnenie   e.č. Z- 25/2012)

Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce vydané Národným inšpektorátom práce

ZDVÍHACIE ZARIADENIA
Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích (oprávnenie NIP e.č. VVZ-0525/07-03.2)

VIAZAČ BREMIEN
Viazač bremien (oprávnenie NIP e.č. VVZ-0526/07-03.4)

MOTOROVÉ VOZÍKY
Obsluha motorových vozíkov (oprávnenie NIP e.č. VVZ-1566/07-06.1,

VÝCHOVA A VZDELÁVANIA V OBLASTI OCHRANY PRÁCE
Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov (VVZ-1726/07-01.1)

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÉ SLUŽBY
Bezpečnostnotechnické služby (oprávnenie NIP e.č. BTS-0064/11)

Oprávnenia technická inšpekcia

ZDVÍHACIE ZARIADENIA
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích ,opravy (oprávnenie e.č. 46/1/2006-ZZ-S,O(OU)-Aa, b, d, e, h, Ba, b, c, d, e, f, g, h, i)

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, opravy a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky (oprávnenie e.č. 28/1/2006-EZ-S,O-E2-A)