Profil firmy

Konateľ firmy ROŠ spol. s.r.o., Tahotný Rudolf začal svoju odbornú dráhu v r. 1975 v spoločnosti Slovnaft a.s. Ako fyzická osoba pôsobí na trhu od roku 1992 a v roku 2006 založil firmu ROŠ spol. s.r.o., ktorá zamestnáva odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami ktoré sú zárukou kvalitne odvedenej práce.

Pracovníci firmy sa sústavne oboznamujú s novými poznatkami, zákonmi a normami ktoré sa premietajú do výkonu ich služieb. ROŠ spol. s.r.o. sa zaoberá výchovou a vzdelávaním osôb ktoré vykonáva podľa dohody zákazníka buď v priestoroch jeho spoločnosti, príp. v našom školiacom stredisku, ďalej odbornými skúškami a prehliadkami (revíziami) na vyhradených technických zariadeniach (elektrických a zdvíhacích), .

Výchovu a vzdelávanie osôb firma vykonáva na základe oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce podľa zákona 124/2006 Z.z. Školiace stredisko spoločnosti sídli na Tomášikovej 26, v Bratislave.

 

 Spoločnosť ponúka:

Školenia

 • bezpečnosť pri práci
 • požiarnej ochrany
 • obsluha zdvíhacích zariadení
 • obsluha motorových vozíkov

Služby

 • bezpečnostnotechnické služby
 • požiarnych technikov

Revízie:

 • elektrorevízie (odborné prehliadky, skúšky a merania)
 • zdvíhacích zariadení

Iné:

 • kontrolu technického stavu motorových vozíkov

   

 

 

Dôkazom kvality poskytovaných služieb je aj udelený certifikát systému manažérstva kvality
v zmysle EN ISO 9001:2008, a samozrejme aj spokojnosť našich zákazníkov,
ktorí opakovane využívajú naše služby.